Политика за личните данни

Декларация за поверителност и защита на личните данни


Защитата на личните Ви данни ни е важна. Затова обработваме Вашата информация изключително въз основа на приложимото законодателство, конкретно GDPR, Закона за защита на лични данни (ЗЗЛД) и Закона за електронната търговия (ЗЕТ). В тази декларация Ви информираме за най-важните аспекти от обработването на Вашите данни на нашия уебсайт.


Кои сме ние?


В тази Политика за защита на личните данни на обръщенията "ние" и "нас" се разбира сайтът tesy.pcuslugi.eu, чието управление се извършва от офиса на фирма "Компютърни услуги" ООД в София, България.

Каква информация събираме и как?

Видовете лична информация, която събираме чрез този сайт могат да включват:
(1) Всички лични данни, които въвеждате и представяте, като Вашето име, адрес, телефонен номер, електронна поща, финансова информация, предпочитания за продукти и услуги.
(2) Данни, които ни позволяват да Ви разпознаем, Вашите предпочитания и как да използвате този сайт.
Тези данни се събират от "бисквитките" при работа със сайта. "Бисквитката" е малко количество данни, които се изпращат към Вашия компютър. Данните след това се съхраняват на Вашия браузър или твърдия диск. Повечето уеб браузъри могат да бъдат настроени да Ви предпазят от получаването на нови бисквитки. Подробности за това могат да бъдат намерени в раздел Помощ на Вашия браузър. Ако не искате да бъдат наблюдавани посещенията Ви в нашия сайт по този начин, може да разберете повече за премахване на "бисквитките" на адрес www.aboutcookies.org. Използваме „бисквитките“ на основание чл. 4а от Закона за електронната търговия (ЗЕТ) и член 6, ал. 1, буква (е) GDPR.
(3) Вашият IP адрес (това е индивидуален идентификационен номер на Вашия компютър в Интернет), който автоматично се записва от нашия уеб сървър. Това се използва, за да се отбележи, интереса Ви в нашия сайт.
(4) Вашите предпочитания и получаване на имейли от нас с актуализации, нови продукти, специални оферти и др. (ако изберете да получавате имейли с актуализации на продукти и оферти).

Какво правим с Вашата информация?

Личната информация, която изпращате на tesy.pcuslugi.eu с цел получаването на продукти или услуги, е под закрилата на Закона за защита на личните данни и GDPR. Предоставените от Вас данни са ни нужни, за да изпълним своите договорни или преддоговорни задължения спрямо Вас. Не предоставяме тези данни на трети лица, с изключение на

– куриерската фирма, с която Ви доставяме покупката и

– нашия счетоводител, с който имаме договор за обработка на лични данни.

При незавършена поръчка изтриваме въведените по нея данни. При завършена поръчка и изпълнен от наша страна договор на основание чл. 6, ал. 1, букви (а) и (б) от GDPR съхраняваме всички данни по правоотношението до изтичане на предвидения в чл. 12 от Закона за счетоводството (ЗСч) 10-годишен срок.

С цел подобряване на обслужването Ви и получаване на информация, относно Вашите нужди и интереси, tesy.pcuslugi.eu събира и използва лична информация със съответните уведомления, съгласия и регистрации в органите за защита на личните данни. Защитата на личните данни е в сила за всяка информация, която ние сме събрали при посещението на сайта.

Информацията, събирана от tesy.pcuslugi.eu с цел научаване за Вашите нужди и интереси, ни помага да изработим съответния индивидуален подход към Вас, като клиент.

Бихме използвали Вашата информация, за да Ви помогнем да извършите поръчка, за комуникация с Вас във връзка с продукти или услуги, или за да Ви предоставим сервизно обслужване или техническа поддръжка. tesy.pcuslugi.eu не предоставя Вашата информация на трети лица, освен по-горе изброените, ако това не е съгласувано с Вас. Служителите ни са обвързани с това по силата на клауза за поверителност.

tesy.pcuslugi.eu не предлага заплащане на поръчаните продукти с кредитни/дебитни карти и в тази връзка не събира информация за такива. Финансови данни не се използват по никакъв друг начин от нашите доставчици на финансови услуги или от tesy.pcuslugi.eu и няма да бъдат съхранявани по-дълго, отколкото това е необходимо за предоставяне на услугите.

tesy.pcuslugi.eu няма да продава или предоставя за временно ползване срещу заплащане Вашата лична информация на други лица.

Също така бихме искали да Ви информираме за различни промоции, стоки и услуги, които могат да представляват интерес за Вас. Може да бъдете уведомени по електронна поща, телефон, SMS или други подобни средства, включително нови технологии.

tesy.pcuslugi.eu препоръчва на всички родители и настойници да обучават децата си на безопасност и отговорност при предоставяне на лични данни в Интернет. Непълнолетните не трябва да предават лични данни без разрешението на родителите или настойниците. tesy.pcuslugi.eu никога няма съзнателно да събира лични данни от непълнолетни, да ги използва по някакъв начин, или да ги разкрива пред трети лица, без позволение на родителите или настойниците им.

Вашите права

Потребители, които не искат да получават обратна връзка с маркетингова комуникация от нас, трябва да използват опциите за отписване в съответното електронно съобщение или в профила си.

Имате право на достъп до Вашите данни, които обработваме, както и право на коригиране, ограничаване на обработката, преносимост на данни, оттегляне на съгласието и възражение.

Ако имате някакви въпроси относно нашата политика за защита на личните данни или относно това как се обработва Вашата информация, можете да ги отправите към нас. Можете да се свържете с нас чрез начините, посочени в нашата страница за контакт.

Ако смятате, че нашето обработване на Вашите данни нарушава разпоредбите за защита на лични данни или ако смятате, че правата Ви според тези разпоредби са били нарушени по някакъв начин, можете да се обърнете към компетентния административен орган. В България това е Комисията за защита на лични данни.

Връзки към други сайтове

Тази политика за конфиденциалност обхваща само този сайт. Всякакви други уеб сайтове, които могат да бъдат свързани с tesy.pcuslugi.eu са обект на собствена политика, която може да се различава от нашaтa. Всяка промяна в нашата политика за защита на личните данни ще бъде публикувана в тази декларация за поверителност.

Анализ на интернет трафика

Нашият сайт анализира потребителския интернет трафик чрез Google Analythics. За тази цел използваме „бисквитки“, които ни позволяват да анализираме как потребителите използват нашия сайт. Така получената информация се предава на сървъра на доставчика на техническото решение и се съхранява там.

Легитимният ни интерес по смисъла на GDPR се състои в подобряване функционалността на нашия сайт. Ценим личната неприкосновеност на потребителите си, поради което данните, които използваме за анализ на уеб трафика, биват анонимизирани от страна на доставчика на техническото решение. С последния имаме договор за обработка на лични данни.

Данните съхраняваме за период от 26 месеца.

Можете да предотвратите това, като настроите браузъра си така, че да не позволява съхраняването на „бисквитки“.

Обработването на данните за анализ на интернет трафика се извършва въз основа на член 6, ал. 1, буква (a) и / или (е) GDPR